SHARE THIS:
Link: http://www.ica.no

ICA i Norge, Oslo, Norway

Dette er ICAs offisielle norske Facebook-side. Vi besvarer henvendelser etter beste evne fra kl 9-16 på hverdager. ICA Norge er et av landets ledende detaljhandelsselskap med fokus på dagligvarer. ICA Norge har 578 butikker som drives i egen regi eller i form av franchise. I tillegg finnes det assosierte butikker som har innkjøpsavtaler med selskapet. Hovedkontor: Sinsenveien 45 0585 Oslo Norway Call: +47 23 05 50 00
read more..

ICA i Norge, Oslo, Norway

Website Info

Category: Retail and Consumer Merchandise
Found: 20.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings