SHARE THIS:
Link: https://caodangbachkhoataynguyen.edu.vn/nghiep-vu-ngan-han/tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-moi-nhat-c22928.html

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất

https://caodangbachkhoataynguyen.edu.vn/nghiep-vu-ngan-han/tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-moi-nhat-c22928.html
Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn lực con người. Đội ngũ giáo viên là lực lượng giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy để có những giáo viên mầm non đạt chất lượng cao thì trước hết các bạn cần phải biết rõ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?
Email: caodangbachkhoataynguyen@gmail.com
Điện thoại: 02628.551.557 - 02628.551.558, Hotline: 0984.004.045
Địa chỉ: 300 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
#cdbachkhoataynguyen
#Nghiệp_Vụ_Ngắn_Hạn_Giáo_Viên_Mầm_Non
#Tiêu_Chuẩn_Chức_Danh_Nghề_Nghiệp_Giáo_Viên_Mầm_Non

read more..

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất

Website Info

Category: https://caodangbachkhoataynguyen.edu.vn/
Found: 24.05.2019

Rate!!

Please write a comment:

User ratings