SHARE THIS:
Link: http://www.powys.gov.uk/brecknockmuseum

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog / Brecknock Museum & Art Gallery, Brecon, United Kingdom

Croeso i dudalen Facebook Amgueddfa Brycheiniog. Welcome to the Brecknock Museum Facebook page, find upcoming events and activities here. Mae Amgueddfa Brycheiniog wedi’i lleoli yn hen Frawdlys a Neuadd Sir Frycheiniog sy’n adeilad rhestredig graddfa II*. Fe’i hadeiladwyd yn 1842 gan y penseiri, Wyatt a Brandon ac mae’n un o’r enghreifftiau gwychaf o bensaernïaeth “adfywiad Groegaidd” cynnar Fictoraidd yng Nghymru. Mae Amgueddfa Sir Frycheiniog wedi’i lleoli yma ers 1974 ac mae orielau yma sy’n arddangos Archeoleg, Celf, Bywyd Gwledig a Bywyd Trefol gyda golygfa o Frawdlys Fictoraidd wedi'i ail-ddehongli. Brecknock Museum is housed in the grade II* listed former Brecknockshire Shire Hall and Assize Court. It was built in 1842 by the architects Wyatt and Brandon and is one of the finest examples of early Victorian "Greek revival" architecture in Wales. It has housed Brecknock Museum since 1974 and has galleries displaying Archaeology, Art, Rural Life, Town Life and the re-interpreted Victorian Assize Court scene. Captain's Walk, Glamorgan Street LD3 7DS Brecon United Kingdom Call: 01874 624121
read more..

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog /  Brecknock Museum & Art Gallery, Brecon, United Kingdom

Website Info

Category: Museum/Art Gallery
Found: 24.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings