SHARE THIS:
Link: http://www.sillakademien.se

Sillakademien

Sillakademien Bohusläns syfte är att bevara och utveckla intresset för sillens betydelse för de bohuslänska samhällena. Sillakademiens syfte & ändamål är att bevara och utveckla intresset för sillens betydelse för de bohuslänska samhällena. Några av akademiens mål: •Lyfta sillens hälsosamma effekter och traditioner i svenska glädje- och högtider •Utveckla kulinariska upplevelser så det gynnar besöksnäringen •Bevara sillens historiska betydelse för Bohuslän •Sprida kunskap samt verka för kvalitetsutveckling genom föredrag och evenemang •Samverka med forskare, andra akademier, krögare, fiskare och besöksnäringen så föreningen bildar en kunskapsbank för intresserade •Aktivt stödja nya innovationer inom fisket samt förädlings- och produktionstekniker •Årligen dela ut ett Stipendium som lyfter forskning eller god och trogen tjänst •Kvalité, möjlighet och öppenhet ska prägla akademiens arbete och engagemang
read more..

Sillakademien

Website Info

Category: Non-Profit Organization
Found: 24.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings