SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/246572892190485

BURC - Restaurant Museum, Baku, Azerbaijan

Bürc Restoran Muzey Во внимание патриотов нашей исторической страны и гурманов национальной кухни, хотим представить вам совершенно новый ресторан-музей BÜRC, расположенный в Ичеришехер иначе говоря, в сердце Баку. В наши дни эта жемчужина с элементами исторической архитектуры, культуры нашего народа и цивилизации. Посетив наш ресторан, вы окунётесь в атмосферу древних веков, столкнётесь с античностью, описывающую подвиги и жизнь наших предков, таких как "Ширваншихи", Шах Исмаил Хатаи и др. исторические личности о которых можно слагать легенды и приводить много интересных исторических фактов. И поэтому приглашаем вас посетить наш ресторан-музей BÜRC вместе с вашими друзьями, где за большим "круглым столом" сможете оценить ценности нашей культуры, продегустировать нашу национальную изысканную кухню, сложившуюся веками. Уважаемые Бакинцы!!! Приводите своих иностранных гостей к нам в гости, чтобы ближе ознакомить с нашей культурой. Vətənpərvərlərin və milli mətbəx qurmanlarının nəzərinə! Bakının ürəyi - İşərişəhərdə yerləşən restoran- muzey Bürc təqdim edir. Bürc xalqımızın və mədəniyyətimizin tarixi memarlıq və mədəniyyət elementlərinin bir mirvarisidir Burada siz qədim əsrlərin abu-havasını hiss edəcəksiz, Şah İsmayıl Xətai, Shirvanşahlar və digər tarixi əcdadlarımızın həyatı ilə bağlı əfsanələrə və onların qəhramanlığı ilə üzləşəcəksiniz. Bunu nəzərə alaraq sizi, doğmalarınızla birləkdə restoran-muzeyə dəvət edirik ki, burada böyük "dəyirmi masa"- nın arxasında mədəniyyətimizin və əsrlərlə yaradılan milli mətbəxtimizi dada biləsiniz. Əziz Bakılılar! Mədəniyyətimizlə daha yaxın tanış olmaq üçün xarici qonaqlarla birlikdə Bürc restoran-muzeyində görməkdən məmnunluq duyarıq. Into account the patriots of our historical country and national gourmet cuisine, we would like to introduce you a Brand New Restaurant -Museum BÜRC, located in the Old City in other words, in the heart of Baku. Nowadays, this gem with elements of historical architecture and culture of our nation and civilization. Visiting our restaurant, you will plunge into the atmosphere of the ancient ages encounter with antiquity, describing the life and deeds of our ancestors, such as "Shirvanshihs" Shah Ismail Khatai and other historical figures which can lead legends and many interesting historical facts. And that’s why we invite you to visit our Restaurant-Museum BÜRC together with your friends, where you can gather around the big "round table" appreciate the values of our culture , our national taste delectable cuisine that has developed over the centuries. Dear people who live in Baku! Bring your foreign guests to visit us to acquaint them better with our culture. Call: +99450 227 00 90 ; +99412 497 00 90
read more..

BURC -  Restaurant Museum, Baku, Azerbaijan

Website Info

Category: Restaurant/Cafe
Found: 25.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings