SHARE THIS:
Link: http://acp.al/

Albanian Construction Portal, Tirana, Albania

Albanian Construction Portal u konkretizua pas nevojes per te ofruar nje sherbim te dedikuar per sektorin e ndertimit. Ky Portal vjen si portali i pare i specializuar dhe ne funksion te kompanive qe operojne ne sektorin e ndertimit. Albanian Construction Portal eshte ideuar edhe si nje menyre e mire per te promovuar kompanite shqiptare dhe per te lehtesuar krijimin e lidhjeve te biznesit me tregjet e huaja. Skedat e kompanive jane dizenjuar per te prezantuar ne menyren me te plote aktivitetin e tyre, duke u bere keshtu nje menyre e mire marketimi per ato qe zgjedhin te perfitojne nga sherbimet e kesaj faqeje. Rruga e Durrësit, 1001 Tirana Albania Call: +355 46 30 52 75
read more..

Albanian Construction Portal, Tirana, Albania

Website Info

Category: Engineering/Construction
Found: 15.10.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings