SHARE THIS:
Link: http://www.kinoluna.pl

Kino Luna, Warsaw, Poland

KINO LUNA to miejsce kulturotwórcze, inicjujące projekty artystyczne, integrujące środowiska artystyczne oraz promujące kulturę niekomercyjną. Marszałkowska 28 00-576 Warsaw Poland Call: 22 621 78 28
read more..

Kino Luna, Warsaw, Poland

Website Info

Category: Movie Theater
Found: 15.10.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings