SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/755384604576215

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je v Česku každý ze státních orgánů, který má zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přidělené toto postavení v sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se především o obecní a krajské úřady. Největší rozsah pravomocí mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností; zpravidla jde o městské úřady, které mívají pro tuto kompetenci ustanovený odbor péče o děti a mládež.Preventivní a poradenská činnost orgánu sociálně- právní ochrany dětíPoskytování preventivní a poradenské činnosti orgány sociálně-právní ochrany dětí se prolíná celým zákonem o SPO. Souhrnně lze práva a povinnosti jednotlivých orgánů v oblasti preventivní a poradenské činnosti uvést takto:Obecní úřad vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje. Obecní úřad by se měl v rámci této aktivity zaměřit na cílenou terénní sociální práci, při které bude za spolupráce dalších subjektů nalézat ohrožené děti projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte na dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče
read more..

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Website Info

Category: Interest
Found: 16.10.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings